Jak říkám, pravda je to a nešiřte to dál - já před popravčí četou jsem jednou zrána stál. Proč, o tom namouduši já neměl tušení. Teď, když už něco tuším, mě váže mlčení. Můj velitel mě skoro vysekal, někdo si ale hlavu postavil. A tak to ráno zazněl rozkaz „pal!“ Jenomže jeden v četě nestrelil. Už předtím osud se mnou chtěl cloumat k oprátce, když nedotáh jsem jednou ke štábu zajatce. Za to mě seřval major a hlava nepadla, jenomže jeden magor si mě vzal do prádla. slohu s mým jménem dal si vytáhnout, v ní našel nitky, aby boudu šil. Nikdo pak prstem nemoh pro mě hnout. A přece moh - no ten, co nestrelil. Už četa pušky zdvihla na povel „K líci zbraň!“ A pak se vzduchem mihla i četařova dlaň. Vtom slyším : „Mrtej není, tak na marodku dát! O dvojím zastřelení nic neví ani řád“. Doktor se divil, dloubal olovo, transfuzí vlejval život do mejch žil. Já v mátožným snu myslel na toho, kdo z vlastní vůle po mně nestrelil. Spíš lízal jsem si rány, než že by zabral lék. Byl jsem však populární a sester miláček, měl po špitálech bene a samou protekci: „Kde je ten zastřelenej? Má dostat injekci“. Náš prapor zatím statečně se bil. Já glukózu jsem střádal ze všech sil, aby si válku trochu osladil - kdo? přece ten, co po mně nestrelil. Čaj z koflíku jsem srkal a bejval v něm i líh. Pak zas mě život strkal po cestách frontových. Můj major se mi svěřil: Já nemoh za přehmat. Tak válči, když’s to přežil a buď rád, že jsi rád“. Osud mi ale ránu uchystal, že jsem žral zem a jako čokl vyl. Mě dorazil ten jistej fašista, co zabil toho, kterej nestrelil.
© Milan Dvořák. Překlad, 1997
© Milan Dvořák. Provedení, 2015