Rozkročte na ramen šíři, vdech a výdech, tři a čtyři, osvěží se duch a tělo okřeje. Zotaví se neduživí, opilci zas vystřízliví, ranní čtvrthodinka všem nám prospěje. Kdo k vysokým cílům míří, vdech a výdech, tři a čtyři, soustřeďte se na stoje a výpony. Od všeho se odpoutejte, hmitejte a komíhejte, to je základ pro vrcholné výkony. Ve světě se chřipka šíří, zrádný virus, tři a čtyři, hledá málo odolného člověka. Toho srazí na potkání, zdravé tělo však se brání, chřipka, ta nás ani trochu neleká. I když jste už unaveni, neustaňte ve cvičení, to je recept na svěžest a na mládí. Dávno vědci dokázali, že nám kafe s rumem malým ranní čtvrthodinka plně nahradí. Nebavte se se sousedem. Dřepavztykaještějeden. Jen se sžijte se spartánskou výchovou, Jestli se vám špatně dělá, umyjte se do půl těla, samozřejmě vodou řádné ledovou. Na životní tragédie běh na místě nejlepší je, každý z nás má z něho prospěch nevšední. je to krása, tři a čtyři, běh na místě všechny smíří, nikdo není první ani poslední.
© Milan Dvořák. Překlad, 1997
© Milan Dvořák. Provedení, 2011
© Lukáš Červenka. Provedení, 2016