Mně každý večer svíce zapaluje a její obraz opřádá mi dým. Já nechci věřit, že čas uzdravuje, že všechno míjí spolu s ním. Po celý rok zas budu žít jen z mála. Ne že by na mě byla tuze zlá. Mé myšlenky však na letiště vzala a letadlem je s sebou odvezla. Mně každý večer svíce zapaluje a její obraz opřádá mi dým. Já nechci věřit, že čas uzdravuje, že všechno míjí spolu s ním. Má duše náhle jako poušť je pustá, jen úryvek tam z každé písně zní, který jak pavučina v koutě zůstal, a ostatní vše odletělo s ní. Mně každý večer svíce zapaluje a její obraz opřádá mi dým. Já nechci věřit, že čas uzdravuje, že všechno míjí spolu s ním. V mé duši nejsou shody ani střety, jen najde ten, kdo do ní nahlíží, dva polodialogy, polověty, a ostatní je všechno v Paříži. A ať mi večer svíce zapaluje a ať tvůj obraz opřádá mi dým, já nechci věřit, že čas uzdravuje, že všechno míjí spolu s ním.  
© Milan Dvořák. Překlad, 1997
© Lukáš Červenka. Provedení, 2016