Vysvětlím jenom něco ve verších, na všechno ani nemám plné moci. Mě počal, jak se také sluší, hřích v potu a nervech o svatební noci. Já věděl - kdo má nosit korunu, na toho čeká protivenství mnoho. Kráčel jsem klidně přímo ke trůnu a choval jsem se přesně podle toho.         Slova jsem větru házel výbojně a nepřemýšlel, co to vlastně říkám. Děti všech hodnostářů přesto mě bez výhrad braly jako náčelníka. Každičký noční hlídač se nás bál. Jak neštovicemi svět trpěl námi. Jedl jsem z nože, na kůžích jsem spal a zlého koně trápil ostruhami. Vždyť věděl jsem, že jednou budu král. Už zrozením mě osud ocejchoval. Blýskavé postroje jsem zbožňoval, k násilí slov a knih se trpně choval. A protože mě šašek učil žít, uměl jsem svého úsměvu být pánem a roztrpčení, vztek i hořkost skrýt. Ach Yoriku! S tebou je teď už amen. A přece jsem se svého dílu vzdal ze zisků, výsad, slávy, velebení. Já mrtvé páže náhle litoval. Přestal jsem jezdit s koněm přes osení... Loveckou vášeň už jsem necítil a zprotivil si štěkot chrtích smeček. Lovčí i náhončí jsem vztekle bil, hnal koně zpět od zatažené leče, viděl, že naše hry se stávají řáděním pustým víc a víc den za dnem. Za nocí jsem si z rukou potají omýval špínu v proudné vodě chladné. Pak moudřel jsem i hloupl každý dnem a pletichy jsem doma nepostřehl. Své století i všechny lidi v něm jsem moc rád neměl. Tak jsem do knih lehl. Můj mozek, po poznání hladový, do myšlenek a věd se lačně vpíjel. Vědomosti však pranic nepoví, když všechno v světě kolem vyvrací je. S přáteli z dětství nit jsem zpřetrhal. Ta Ariadnina nit bylo schéma. Zda být či nebýt, stále jsem se ptal a neznal odpověď na věčné téma. Však mořem útrap věčně vlny jdou. Jím šípy své jak zrno prosejeme, než od otázky, jež je záchranou, k děsivé odpovědi dospějeme. V hukotu jsem hlas předků uslyšel, pustil se za ním, v patách pochybnosti, balvan mých myšlenek mě nadnášel, do hlubin táhla křídla tělesnosti. V nepříliš pevný kov mě slily dni. Jen vychladl, už zrál ke svému konci. Prolil jsem krev tak jako ostatní a stejně tak se neuměl vzdát pomsty. A vzepětí mé před smrtí - je krach, má Ofélie! Nesmířím se s tlením. Jenomže stal se ze mě stejný vrah, jako byl ten, s nímž ležím v jedné zemi. Já násilím jsem opovrhoval a vykašlal se na moc, na korunu! Však v jejich očích o trůn jsem se rval a zabil toho, kdo stál v cestě k trůnu. Svět za pomatenost má velký vznět. Zrození vždy stín smrti v sobě tají. Klademe všichni zrádnou odpověď, otázku spásnou nemůžeme najít.
© Milan Dvořák. Překlad, 1983
© Vašek Vašák. Hudba & Provedení, 2014
© Habža. Hudba & Provedení, 2014