Tam v Průsmyku skalním, kde vítr je jediná síla, kde tyčí se sráz, na který nikdo z nás nepronik, tam blaze a šťastně si veselá, veselá ozvěna žila a slyšela na lidský křik, na živý lidský křik. Když samota zlá sevře hrdlo a omotá sítí, a sklíčený vzdech jen taktak rozezní ovzduší, to volání o pomoc ozvěna zázračně, zázračně chytí a přátelům donese a zesílí do uší. To nebyli lidi, co odvary z durmanu pili a do tichých hor hnali se s dusotem, s pokřikem, a ten živý hlas, ten si umlčet umínili. Chytili ozvěnu, ústa jí ucpali roubíkem. V té zábavě kruté a krvavé ozvěnu bili a bili a kopali do ní, a přece se neozval křik. Pak ji utichlou před rozedněním zastřelili a proud kamení jako proud slzí se rozestřík.
© Milan Dvořák. Překlad, 2006