Na moři každej má svůj příděl roku, nežli ho řádně rozežere sůl. Připlula jachta do suchýho doku a za ni jeden starší parník vplul. Jachtu hned braly hysterický stavy „Kdo je ten chlap, co sem tak drze vlez? Když vidí dámu, že se neupraví Je samý saze, chaluhy a rez.” Aniž si vlastně něco řekly, ty dvě lodi byly hned od začátku vzteklý Tak to chodí. Měl šrámy, jako by plul rovnou z války a ona taky nebyla moc fit. Kdo by se na ni koukl jenom zdálky, leknutím moh se klidně utopit. On taky dal na nepříznivej dojem a chvěl se vzteky jako malej člun, i když měl pevný dno a silný stroje a k tomu výtlak dvacet tisíc tun. Byly si ve svý zlobě jistý Ty dvě lodi a měřily se s nenávistí Tak to chodí. Potom se do nich dali hoši z doku Proklepli trupy zdola nahoru vrátili svěží barvu jejich bokům a obtáhli je čárou ponoru, netěsný spáry řádně vytmelili, rozvedli proud a vycídili měď - a najednou tu stály lodi sněhobílý, omládlý rázem o desítky let. Na první pohled bylo jasný dvěma lodím, že obě dvě jsou náhle krásný Tak to chodí. Parník řek jachtě: „Ať si stěžně zlámu, ať kamení mi na dně odře švy, jestli jsem někdy někde viděl dámu anebo jachtu krásnější než vy!” A nato jachta, celá rozechvělá tím jeho nenadálým vyznáním, špitla, že právě dojem taky měla, jako když zná se odjakživa s ním. Zatímco do nich tloukli nýty, obě lodi si odhalily svoje city Tak to chodí. Pak škrabák od plavební společnosti přisel ty lodi přijmout do stavu a ze zlý vůle nebo z pitomosti je zapsal do dvou různejch přístavů. On ale pořád plul po jejím boku Ji taky neposlechly kormidla Ze břehu zubili se hoši z doku na ty dvě nerozlučný plavidla. Že by tak naráz v bedně prasklo dvěma lodím? Spíše to bylo prostě láskou Tak to chodí.
© Milan Dvořák. Překlad, 1987