Hvor du går, hvor du står - er du i fare. Pas på trafikken, du kan bli kørt ned. Livet er risiko - ja, jeg si’r det bare. Lyt nu og lær, nu skal I få besked: Tre venner fulgte en kammerat til graven, men de blev påkørt frontalt i et sving og smadret til plukfisk og mistede livet - bare den døde, han misted ingenting. Tanterne græd og græd - som tanter plejer. Præsten sang falsk af hele sin magt. Messingorkesteret - holdt ikke tempoet, - bare den døde holdt tone og takt. Hans gamle chef, den elendige hykler, talte, som var han en ven og en bror. Derefter kyssede alle på liget - bare den døde, han kyssed ikke nogen. Pludselig tordned det - og regnen øste ned over graven og alt gik i stå. Ligfølget flygted - og løb i tørvejr - bare den døde han blev hvor han lå. Hvad rør det ham, om det tordner og lyner, og ingenting er under kontrol? Vi levende springer som opskræmte harer - bare den døde er rolig og kold. Alle bær’ vi hver især - mærket i panden. Uro og ængstelse følger hver sjæl. Når vi det? eller står vi der - alene tilbage? - bare den døde, han hviler i sig selv. Han fik en enkeltgrav eller en fælles, han venter ikke i boligkøen mer. Vi andre vi maser og skubber og skændes - bare den døde tar alting som det er. Tænker du, at jeg nu - lovpriser døden? Nej, livet skal leves, vi har intet valg. Før eller sid’n har vi alle en pris, men - bare den døde er ikke til salg.
       
Han vandrer trygt i skyggernes dale, der’ ingen forskel på fattig og rig. Han har intet at vinde og intet at tabe - bare den døde er fri, fri, fri...
© Per Warming. Oversættelse, 1999
© Per Warming. Sång, 1999

Buy Per Warming’s book and/or CD at www.klim.dk