Σαν κολλιτσίδα οι θρασείς, τους υπερπαράγουν του κόσμου τα εκκολαπτήρια. Τα καθάρματα και οι μετριότητες πίνουν κρασί, απ’ τα ξένα ποτήρια.        
© Γιώργος Σοϊλεμεζίδης. Μετάφραση, 2017