Σηκώστε τα χέρια σας, στην κάλπη χώστε Τα ψηφοδέλτια, ασκώντας το δικαίωμα σας μιασματικό, Ψηφήστε ηλίθιοι! Σταυρώστε! Μόνο απ’ το παλιόσπιτό σας με ξεσπιτώστε, Εγώ δε συμφωνώ με το δικό σας καταστατικό!
© Γιώργος Σοϊλεμεζίδης. Μετάφραση, 2017