Κανείς δεν είναι γύρω μου, όσο κι αν αναπνέεις! Έλα συνάντηση να οργανώσουμε οι δυο μας! Μαρίνα, γράμμα γράψε μου Κι απάντηση απ’ το τηλέφωνο θα δώσω. Είθε να γίνει όπως ήτανε πριν από δύο χρόνια, Είθε η συνάντησή μας να κρατήσει για πολύ ή για αιώνια, Είθε οι συναντήσεις μας να γίνονται τυχαία, Μα ‘συ, καταλαβαίνω, εργάζεσαι, φυσικά. Δεν γνώρισα άλλο χέρι ‘γω Έτσι να με χαϊδεύει, - Αυτά τα χέρια νοσταλγούν οι ναυτικοί... Και η δική μου η ψυχή τα χέρια αυτά τα νοσταλγεί. Τραγούδια σε κανέναν δεν θα πω - Κι αυτό, ίσως, να μην σ’ αρέσει Για σένα μπορώ να μπω στη φυλακή - Για σένα αυτό το έπαθλο σου ας είναι. Να μην πιστεύεις ότι κι αν σου πουν, - Ούτε κι εγώ πιστεύω πως χαίρονται οι ανθρώποι. Κάποτε θα πιούμε οι δυο μας μαζί Ερωτευμένο βλέμμα και τρομερό φαρμάκι.
© Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Μετάφραση, 2012