- Πού ναι τα δεκαεπτά σου χρόνια; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού ’ναι οι δεκαεπτά σου συμφορές; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού είναι το μαύρο σου πιστόλι; - Στην οδό Καρέτνι. Πού δεν είσαι σήμερα; - Στην οδό Καρέτνι. Θυμάσαι, φίλε μου, το σπίτι; Όχι, δεν είσαι αυτός που θα ξεχάσει! Όποιος για την Καρέτνι έχει λήθη Τη μισή ζωή του, λεώ, έχει χάσει. Έτσι να το δεις... - Πού ’ναι τα δεκαεπτά σου χρόνιά; - Στην οδό Καρέτνι - Πού ’ναι οι δεκαεπτά σου συμφορές; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού είναι το μαύρο σουπιστόλι; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού δεν είσαι σήμερα; - Στην οδό Καρέτνι. Τώρα το ονοματίσανε αλλιώς Άλλαξε πολύ, αν είμαι πιστευτός! Όπου κι αν περάσεις, όπως κι αν το δεις Στην οδό Καρέτνι πάλι θα βρεθείς. Έτσι να το δεις... - Πού ’ναι τα δεκαεπτά σου χρόνια; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού ’ναι οι δεκαεπτά σου συμφορές; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού είναι το μαύρο σου πιστόλι; - Στην οδό Καρέτνι. - Πού δεν είναι σήμερα; - Στην οδό Καρέτνι.
© Γιάννης Κωστακόπουλος. Μετάφραση, 2019