אם וודקה הייתה לאחד - כמה נפלא היה אז! אבל תמיד ללגום בשלושה, תמיד לעשן בשניים. כמו כלה לאחד, לאחד עריסה וקבר. מבוקר עד בוקר שירים שרו, איך כולם התפזרו מהחצר שלנו לתמיד, מי לאן, לשנים ארוכות. אומרים אישה לאחד - דורי דורות היה כך. אך קורה שאישה לשלושה וקורה שהיא לשניים. כמו כלה לאחד, לאחד עריסה וקבר. מבוקר עד בוקר שירים שרו, איך כולם התפזרו מהחצר שלנו לתמיד, מי לאן, לשנים ארוכות. כמה חברים גרים בבייתנו, כמה בבית ליד! כמה פרחחים את שירי שרים, כמה פרחחים עוד יעצרו לתמיד, מי לאן, לשנים ארוכות.
© מיכה שיטרית. תרגום, 1990
© ארקדי דוכין. ביצוע, 1990