אניות יעגנו ויוטלו לכיוון דרך סופות הם עוד ישובו, רק תחלוף לה שנה ואחזור גם אני שוב בכדי לעזוב, שוב בכדי לעזוב לשנה. חוזרים כולם למעט חברים, למעט נשים אהובות, נאמנות. חוזרים כולם למעט חשובים. אני לא מאמין בגורל ולעצמי הרבה פחות. אבל בא לי לחשוב שזה לא כך, שלשרוף אניות לא יהיה באופנה. כמובן שאשוב מוקף חברים, חלומות, כמובן שאשוב, כמובן שאשיר, לא תחלוף לה שנה.
© מיכה שיטרית. תרגום, 1990
© ארקדי דוכין. ביצוע, 1990
© מיכה שיטרית. ביצוע, ?