לדולפין הכרס שסועה במדחף. אף אחד לא מצפה לירייה בגב. בצי כבר אין פגזים בגבהים צריך להקפיד על מהירות. מפרש, קרעו את המפרש! מתחרט, מודה באשמה, מתחרט. אפילו בתצפית אפשר שלא לפגוש אויב. זה לא מצער שהרגל כואבת. צירי דלת חורקים להרבה, שרים להרבה. מי אתם? לא מחקים לכם כאן. מפרש, קרעו את המפרש! מתחרט, מודה באשמה, מתחרט. לכל מי ששר בחלום - עוד הרבה קיצים. כל חלקי העולם יכולים להפרש על הקרקעית, כל חלקי היקום יכולים להישרף בלהבה. אבל כל זה לא בשבילי. מפרש, קרעו את המפרש! מתחרט, מודה באשמה, מתחרט.
© מיכה שיטרית. תרגום, 1990