עניינים, מתישים העניינים כל יום, כל יום, כל יום עד עפר, נשרפו הפיוטים הקשקושים, קשקושים, קשקושים. כל שנה חייתה, הייתה ופתאום לקחה, ארזה והלכה. הנה שוב שמחים העניינים, אצלי. עכשיו את כל הערב במתנה מתנה, מתנה תאמין. אני רק אדבר. מידי העניינים זרמו נורא, עניינים מידי ופתאום עלו בלהבה, נשאר רק חלום. כל השנה הייתה, חייתה, הייתה, לקחה, ארזה וברחה. עכשיו העניינים כאלו עצובים, אצלי. עכשיו את כל הערב במתנה מתנה, מתנה תאמין. אני רק אדבר.
© מיכה שיטרית. תרגום, 1990
© ארקדי דוכין. ביצוע, 1990