סער. חתכו החבלים בעור ערום, והעבות צווחה עד לב שמיים. השתוללה הרוח, ופתאום הפציע קול נוקב: - אדם במים! ואז מיד: פנה אחורה! זרוק חבל! תשלו והצילו דחוף! לשפוך לו פנימה, אם גבר, אם לא - לעשות שפשוף! לצערי, עליי נגזר לצעוד ביבשה. עזרה כאן לא תופיע, איש לא יקפוץ להצילני עוד ולא יזעיקו צוות להושיע. יאמרו: - קדימה, הרוח פונה, מהמסלול לא נסטה, וְתוּ לא - לבן זונה שבעצמו יסתדר! וכך תעזובני הספינה, בה כנראה אישים טובים כפליים. התצפיתן מביט רק לפניו, ולא אכפת לו, כי אדם במים. אל-מול עיניי כל ספינה ממהרת, כדי להספיק לנמל. אז מה בכך, אם בדרך אחד למים נפל. עדיף ואסחף אני לים, שם רוח משתובבת, משחקת, יושיטו יד לעזרתי כולם, ושוב תהיה תחתי קרקע מוצקת. הם יתפסוני בקצה התלבושת, אז שווה ליפול בלבוש! בדופן אחזיק באושר, עד שידיי לא אחוש.
נכון, כי הסיפון אינו רחב, הילוך איטי, וים כלל לא נגמר כאן. אך אני מת שוב לחזור אליו, לקפיטן, שלי החזיר ת'קרקע! אזי קדימה, לדרך, ספינה! אני שלהם, ימאים! חתכו אותי, בן-זונה, קרעו אותי לגזרים!
ניצלתי. לנתיב הכול חוזר, נותנים לי אש ולוחצים ידיים. בטוח - אם יקרה דבר - מה אחר, יטילו ימאים גלגל למים. שם אמנם הטלטול משגע, יש לפעמים סערה, אבל לאדם טובע תמיד יגישו עזרה. סוף-סוף כשתיפתר הבעיה, וכל האבדות בצד אשימה, הקפיטן הכי - טוב בעולם יוריד לי כבש ואלך קדימה. אז אתפוס איזה טמבל או שניים ואלמד בקצרה, איך אף בן-אדם במים לא להשאיר בצרה.
© מירון גורדון + מקסים זאק. תרגום, 2013
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013