בידיי גיטרה יש, הקירות - תיסוגו! את החופש לא אראה מעכשיו לנצח! תחתכו לי את גרוני, אותי תהרוגו - רק אל תקרעו לי מיתרי הכסף! אתחפר לאדמה, אעלם לגמרי - על גילי מי ירחם, מי יטה לי חסד? לנפשי שלי חדרו, מקיזים ת'דם לי - רק אל תקרעו לי מיתרי הכסף! אך לקחו את גיטרתי, ואיתה החופש, - השתוללתי: "בני זונות!" -- זב דמעות וקצף - "תזרקו אותי לבוץ, תגזרו כל עונש - רק אל תקרעו לי מיתרי הכסף!" מה קורה כאן, חבר'ה? האם לא אפגוש עוד לא את אור השמש, לא פרחים ועשב?! את נפשי השמידו לי, שללו ת'חופש, - ועכשיו קרעו גם מיתרי הכסף...
© מקסים זאק. תרגום, 2013
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013