רעם הרעם, ממטרים יורדים, מחוז אודסה מברקים שולח, כאילו פשע ברחובות העיר פורח, והנה, רגע קריטי מסתמן: כובש אותנו אלמנט עוין.
זה המצב, צמרת לחוצה, בכל מקום שותים לא יין אלא ארס, בכל העיר שפיכות דמים, פשיטות והרס, ומחליטים ראשי המשטרה: זמן להפעיל תוכנית המגירה!
הנה, שוטר - עורך את הסיור, מחוז אודסה מברקים שולח, כאילו פשע ברחובות העיר פורח, והנה, רגע קריטי מתחולל: כובש אותנו אלמנט אפל.
ובתגובה קיבלו כזו תשובה: אנא, שמרו טיפת כבוד לכול הדרמה, ארבע הצידה, ושלום, אודסה-מאמה! שהשוטר ימשיך לו בסיור, - לא המצב עכשיו, והסיפור גמור!
© מקסים זאק. תרגום, 2012
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013