ביצענו יחד אותו שוד ספונטאני, לאותו בית נכנסנו בלי רשות. נפגשנו כמו שלושה אחים סיאמיים, שקודם מעולם לא נפגשו. על פת תפל וכוס להתפחמל תודה רבה לכל עם ישראל! על אי-חירות, לילות בתא בידוד תודה לבית משפט ופרקליטות! עברנו מעצר וחקירות גם, מחר נצא כולנו לחופשה. נפגשנו כמו שלושה כוסות לוודקה, ונתפזר כמו וודקה לשלושה. על פת תפל וכוס להתפחמל תודה רבה לכל עם ישראל! על אי-חירות, לילות בתא בידוד תודה לבית משפט ופרקליטות! בורא עולם רחמן וגם צודק - אתמול אני קיבלתי חנינה: פחות חמש שנים למנאייק, בחתימת נשיא המדינה. על פת תפל וכוס להתפחמל תודה רבה לכל עם ישראל! על אי-חירות, לילות בתא בידוד תודה לבית משפט ופרקליטות! ממש חשבונאות למתקדמים! הרי, אני תריסר קיבלתי קודם: שבע שנים לקחו מהחיים, ועוד חמש החזירו בתור עודף. על פת תפל וכוס להתפחמל תודה רבה לכל עם ישראל! על אי-חירות, לילות בתא בידוד תודה לבית משפט ופרקליטות!
© מקסים זאק. תרגום, 2009
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013