אם אני עשיר כמו מלך ים, רק תגידי לי מילה אחת - אוותר, מבלי לחשוב שנייה בשבילך על מלכותי מיד. בית מבדולח על ההר בשבילה שם כמו כלב אז הייתי חי. מיכרות כסף הדורות בעולם, ומלאות זהב מחצבותיי. אם עלוב אני מכל יצור, אין אפילו גרגירון בבית - אלוהי, ממני אל תסור, אל תיתן לי להרוס חיי! בית מבדולח על ההר בשבילה שם כמו כלב אז הייתי חי. מיכרות כסף הדורות בעולם, ומלאות זהב מחצבותיי. אף אחת אלייך לא תישתווה, אם תתלו אותי גם - לא מזיז. מסתכל עלייך בלהבה, כמו צייר עתיק על מונה ליז. בית מבדולח על ההר בשבילה שם כמו כלב אז הייתי חי. מיכרות כסף הדורות בעולם, ומלאות זהב מחצבותיי.
© מקסים זאק. תרגום, 2009
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013