אף ענן אחד לא היה באותה שנה באופקי, רק פגשתי פעם בן-לוויה - אספר לכם, נא להכיר: הוא שאל: "דרכך לאן?" - "רמת-גן, אחי", - "זה רחוק מכאן." לרכבת נכנסנו בעכו, יש לי וודקה במלאי, כמו תמיד. "בוא נשתה, - אמרתי - אם ככה, בוא נראה, מי יותר אמיד! כי יורדים שנינו ברמת-גן, אבל רמת-גן עוד רחוק מכאן." וכמו נחל זרמו לי מילים, לא זוכר, מה סיפרתי לו אז על שלום, ועל ערבים, הוא רשם משהו בפנקס... התעוררתי רק ברמת-גן, אבל איך, היכן - לא ממש מובן. ואחר-כך תפרו עלי תיק בני זונות ממחלקת יס"מ, לא הספקתי גפרור להדליק, כבר היה לי פסק-דין נחתם. ונשארתי שם ברמת-גן, אבל רמת-גן - זה רחוק מכאן... לפי סעיף "הסתה" נאשמתי, "יתרפא, - אמרו, - עם הזמן..." לו ידעתי עם מי אז נסעתי, הוא כבר מת היה עד רמת-גן. רק שהוא עכשיו ברמת-גן, ואני נטחן בתא מחורבן! ...זמן עבר והכל נשכח, חוב יחיד רק נשאר עלי: עד כאב בשיניים מוכרח שוב לפגוש אותו בן-לוויה! אבל הוא גר בעיר רמת-גן, ואני נטחן בתא, בלי מזגן...
© מקסים זאק. תרגום, 2004
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013