להבלי הערים, מבזקי חדשות שוב אנחנו חוזרים, כי אין דרך אחרת. ולמטה יורדים מפסגות נכבשות, כאשר בהרים, כאשר בהרים נשמתנו נשארת. אז עקר ומיותר כל ויכוח! לעצמי כבר הוכחתי מזמן - מהרים טוב יותר - זה בטוח - יהיו רק ההרים בעצמם. מי ירצה להרגיש לבדו בצרה? מי ירצה לעזוב, להרים ת'ידיים? אבל אנו יורדים מפסגות - לא נורא, לפעמים האלים גם ירדו משמיים. אז עקר ומיותר כל ויכוח! לעצמי כבר הוכחתי מזמן - מהרים טוב יותר - זה בטוח - יהיו רק ההרים בעצמם. איזה כוח נפשי בהרים מתעורר, לתקוות חדשות, לשירים חדשים. אבל אנו יורדים, לשנה או יותר, זה בגלל שתמיד, זה בגלל שתמיד לחזור חייבים. אז עקר ומיותר כל ויכוח! לעצמי כבר הוכחתי מזמן - מהרים טוב יותר - זה בטוח - יהיו רק ההרים בעצמם.
© מקסים זאק. תרגום, 2004
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2014