קבוצה שלנו הייתה צרה ויום אחד, ארור מן הימים, אותו אני הבאתי לדירה, אמרתי: "הוא בסדר, חברים!" שתה הוא וודקה והיה נחמד, קיבל אצלנו יחס של אחים, ולמחר מכר את כל אחד, טעיתי בו, סלחו לי, חברים! את המשפט אין כוח לי לזכור, אחר-כך כלא קר, כמו אדמה, היה נדמה לי, שהכל שחור, במיוחד, שאין זו הגזמה. אני אשמור מעט של כוחותיי, - הוא משוכנע - מכאן כבר לא חוזרים, קבר אותנו הוא מוקדם מידי, טעה הוא, תאמינו, חברים! תזרח השמש, חשיכה תובס, וכשיגיע יום התשלומים, אני אגיד: "הבאתי אותו אז, תשאירו אותו, חבר'ה, בשבילי!"
© מקסים זאק. תרגום, 2004
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013