לג’ימי ובילי בשפע הבשילו פירות, ירקות - קצור ושמור את הכול!.. לג’ימי ובילי אין זכר אפילו מתי עוד אספו הם יבול כה גדול. גם ג’ימי גם בילי ברחימו ודחילו בקרקע החליטו לקבור תפוחים. אמר בסוף בילי: - חביבי, דחילק! חפור ותפסיק לבלבל את מוחי! ...אז ג’ימי ובילי בכאסח התחילו. - קדימה! - הצילו! - תניח! - תרים!.. אך כל חממה בסביבה הם הפילו. - ספר, בעל הבית, איפה הם, תפוחים? לג’ימי ובילי בשפע הבשילו פירות, ירקות - קצור ושמור את הכול!.. לג’ימי ובילי אין זכר אפילו מתי עוד אספו הם יבול כה גדול.
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021