כדי שלא ליפול בפח, לעולם לא לאבד ת’דרך, לא ללכת בצורה עיוורת, לא לנחות על אדמה סוערת ובוערת, - רשום תוכנית על המפה. ותצעד, תשיר בנחת, טירי-טירי-טם-טם, טירם! הפגישה מובטחת בשעה מוצלחת, אם קו מקוטע, חד נגדירה. טירי-טירי-טם-טם, טירם - במפה נגדירה... טירי-טירי-טם-טם, טירם - במפה נגדירה... לא מספיק בכישרון, כדי שיעבוד נכון העסק, תקבל בזכות ולא בחסד, לא תראה את ספינתך קורסת, נהרסת - חייבים תכנון נכון. בלעדיו ניפול לפחת - ככה מן הסתם, טם-טירם... בלי סיכון לקחת דרך מאובטחת, בקו מקוטע, חד נגדירה. טירי-טירי-טם-טם, טירם - במפה נגדירה... טירי-טירי-טם-טם, טירם - במפה נגדירה... המצב יהיה קשה, - אם מהמפה סטית, אם תרשים לא מדויק בנית, לא תדע להתגלם לגולם זחלית ו- התוכנית לא תתגשם. במבוכה כוללת מוח מטומטם, טם-טירם - זחלית התכלת תהפוך לכלב. רק דרך המלך תגדירו! בקו מקוטע, טם-טירה - דרככם תגדירו! בקו מקוטע, טם-טירה - דרככם תגדירו!
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021