אין לבלבל את זחלית התכלת עם שום חיה אחרת... כי אף חיה לגולם לא הופכת, היא מחייכת, וגם נושכת, - וזחלית התכלת רק זוחלת, לא מתגוללת, לא משתוללת! מספיק לי רק להיאלם בשקט - אני מתגלמת, ואחרי זה לפרפר הופכת - תוכנית זאת מושלמת. כי תוכנית גלובלית - לא בא לי, לא בא לי, גם בלתי-ריאלית - לא בא לי, לא בא לי, רק תוכנית נורמלית - נשמע לי, נשמע לי!
© מקסים זאק. תרגום, 2017