מילדי! אין להיעלב לך מארנב שבט! הוא באביב נהיה חצוף וגם שובב מעט, אך אחרי זה כה דואב ונעצב מיד! אז אנא, די להיעלב לך מארנב שבט!
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021