הו, כמה כובעים אני חבשתי כבר, Mon Dieu! - איזה ראשים פגשתי, איזה דרג! כאלה מגבעות סידרתי - סוף הדרך, מי שאותם ראה - נהיה מסונוור! משוגעים ראיתי עם סריטות בראש: בפה קללות, ובעיניים אש גוחלת!.. אך באמת, היו בינם גלמים כאלה - אפילו כובע אין על מה לחבוש... אל שלומיאלים וגדולי הגנרלים, על קרדינלים ועל באבא סאלי - על כל האלה כובע ישתלב! אזי לגובה כובעים זרקו למעלה, בלי לאבד ת’ראש רק, שימו לב!
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021