הו, תגלו בי קצת עניין, כי בטוחני, אתם כולכם בעצם גם כן נמנמנים, - עוצמים עיניים ונופלים בתרדמה, אך אל תפריעו - כאן אני תופס תנומה! אך אל תפריעו - כאן אני תופס תנומה...
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021