סגרנו בעוז ובאומץ טורים, נצמדנו כמו דבק, נכרכנו כמו כרך: ובגאווה מתחילים מצעד מלכותי לכבודו של המלך! ארצה אפיים ליפול, פול, - זוהי זכותו של העם, בפני המלך ליפול לבוץ ולרפש כולם! זה נוהג עתיק ועל כך אין לקבול: בזמן המכריע לכרוע ת’ברך! - המלך הוא איש כול יכול, ואם לא יכול - יכולה אשת מלך! ארצה אפיים ליפול, פול, - זוהי זכותו של העם, בפני המלך ליפול לבוץ ולרפש כולם!
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021