הטיף לי אחד, מוזיקאי במקצוע, שכלח אבד על גיטרה שלי - במקום הגיטרה אורגנים יבואו, פסנתר חשמלי ומסור חשמלי. אך גיטרה בצד לשתוק לא רוצה - בלילה שרה בטירוף, כמו בעבר, בכל השבע מכסף מיתריה שוב. שמעתי אתמול - אנשים ברחוב שרו, היה קול קולח, היה קול נעים, - אך ככה נדמה לי, נמאס לגיטרה בלחן כזה להשמיע צלילים. אך גיטרה בצד לשתוק לא רוצה - בלילה שרה בטירוף, כמו בעבר, בכל השבע מכסף מיתריה שוב. פסנתר חשמלי בשבילי מיותר הוא - עליו אחרים את שירם יבצעו, - אך יש לי תחושה - לא אפרוש עם גיטרה לחופש מוקדם וכל-כך לא רצוי. אך גיטרה בצד לשתוק לא רוצה - בלילה שרה בטירוף, כמו בעבר, בכל השבע מכסף מיתריה שוב.
© נתן פריטל + מקסים זאק. תרגום, 2007, 2016
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2016