אף נשמה כרגע אין סביבי, לפגוש אותך הנני חש שוב צורך! מרינה, רק מכתב אליי כתבי - ואז אני בטלפון אחזורה. ששוב יהיה הכול כמו שהיה, שניפגש לנצח או לזמן רב, שנתראה אפילו לשנייה, אף שאת בטח עסוקה לגמרי. לא חשתי יד אחרת בחיים, שבי בעדינות כזאת נוגעת, כאלה - חלומם של ימאים, - כעת עלייך נפשי מתגעגעת. לאף אחד שירים אינני שר, אפילו אם אותך זה לא משמח, - מוכן להיכנס למאסר למענך, מבלי להתמהמה. אל תאמיני לדברי השווא, לא אאמין לכל שמועה מדוברת, יבוא היום, נשתה אנו יחדיו שיקוי ארסי של אהבה בוערת
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021