בעת שהשירים אינם באים, ברגע שחרוז לא מתחרז, לחבריי אז שר על ימאיים, גיטרתי במלאו העוז אוחז. אף על פי כל צרותיי שבעולם ולמרות הבעיות הלא פטורות נא קחוני, ימאיים, אותי לים, אעמוד איתכם את כל המשמרות! שוחה בים מבלי להידחף ברוגע ובנחת כל נברא - וכאן ביבשה אדם חולף יפגע בך, ידרוסך ויברח. אז על אף כל הצרות שבעולם ולמרות הבעיות הלא פטורות נא קחוני, ימאיים, אותי לים, אעמוד איתכם את כל המשמרות! באוניות חרשתם ת’כדור, אצלנו כדורים - רק במרשם. לכם בחול להשתולל אסור, ולי אסור בכלל לצאת לשם. אז על אף כל צרותיי שבעולם, אז למרות הבעיות הכי-קשות נא קחוני, ימאיים, איתכם לים, תמסרו כוסית של וודקה על משוט!
© מקסים זאק. תרגום, 2017
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021