ממעצר ברחתי, אך לשווא, על כך בטח יוסיפו לי ת'עונש... חבריא, תכתבו אליי מכתב: מה עניינים שם אצלכם בחופש? מה יש לכם לשתות ולאכול? אצלנו כלום, רק שלג צח ברקע... חבריא, תכתבו לי על הכול, אצלנו שום דבר אינו קורה כאן! בעולמי עלוב ומתועב פניכם חסרות לי שבעתיים! מה שלום נדיוחה? מי איתה עכשיו? לבד? אז שתוסיף מילה או שתיים. רק יום הדין מזה יותר נורא! מכתב יהיה לי נס מן השמיים, אולי אותו אף פעם לא אקרא, אך בכל זאת כתבו אליי, חבריא!..
© מקסים זאק. תרגום, 2015
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2016