נמאס לי לגמרי, איני סובל עוד, אף לשירים אין חשק יותר, - הלוואי ואשקע בים כמו צוללת, שלא יוכלו אותי לאתר. חבר לי מזג וודקה בשפע, חבר לי אמר, כי זה יעבור, חבר לי הכיר את וֶרקה-כונפה, שוֶרקה תציל ושתייה תעזור. אך וֶרקה כמו וודקה - אין בה תועלת: מוודקה - פחמלת, מוֶרקה - נשבר! הלוואי ואשקע בים כמו צוללת, בלי לשדר יותר שום דבר! נמאס לי לגמרי, הנפש אוזלת, לא מנגן וגם לא שר יותר, - הלוואי ואשקע בים כמו צוללת, שלא יוכלו אותי לאתר.
© מקסים זאק. תרגום, ?
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2015