כל יום אותי גומרים העניינים - מתישים, מתישים, מתישים. עד תום עלו באש כל השירים - קישקושים, קישקושים, קישקושים. הייתה שנה שלמה ואז לקחה, סתם ארזה והלכה. עתה אני נשארתי במבוכה בלי שמחה. אם בא לכל הערב תתפני, תתפני, תתפני - נשבע: רק אדבר עכשיו אני. לא טוב לא טוב הלכו העניינים - בכי רע, בכי רע. פתאום נשרף הכול בתבערה, אשכרה במדורה... הייתה שנה שלמה ואז לקחה סתם ארזה והלכה. עתה כל ענייניי ממש בדיחה לא שמחה. אם בא לכל הערב תתפני, תתפני, תתפני - נשבע: לא אדבר יותר אני.
© מקסים זאק. תרגום, 2015
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2015