מנצח ביס אחד לגנוב, כדי לשמוח ולדאוב, כדי לא לשמוע ולרטוט, כדי למסור ולאסוף, כדי להיות ולא להיות, כדי לזכור ולא לשרוף.
© מקסים זאק. תרגום, 2018