אם נותרה בסכין רק תקווה ומנתח מוכן, אז עדיף שיהיה את זה כבר, לא בעוד כמה זמן.
© מקסים זאק. תרגום, 2020