כל גידיי הם חצים שבקשת אך היום לא שונה מאתמול: מחכים לי קליע או רשת שוב מצור - מימין ומשמאל! עם רובים - בשכיבה ומברך - הם צופים בנו. יש מה לראות - איך שמתגלגלים כאן בשלג זאבים - מטרות ניידות! עונת הציד, רבותי! ענת הציד על הטורפים האפורים ועל טפם. הציידים עם הכלבים עושים כאן קיט: דגלים ושלג - האדום והלבן... המשחק הוא ספורטיבי כאילו רק שוויון לא תמצא בכללים בדגלים לנו חופש הגבילו בלי היסוס - על בטוח יורים! בכבוד למסורת חונכנו! בימים שהיינו גורים עם חלב אמהות כבר ינקנו: לא לחצות את גבולות הדגלים! עונת הציד, רבותי! ענת הציד על הטורפים האפורים ועל טפם. הציידים עם הכלבים עושים כאן קיט: דגלים ושלג - האדום והלבן... לסתות ורגלים - זה נשק למה בו אנו לא משתמשים? ולאן נעלם לנו חשק לנסות להפר איסורים? מעולם בכללים לא בגדתי! אל סופי התקרבו החיים הצייד החייכן לו יועדתי את האצבע להדק הרים עונת הציד, רבותי! ענת הציד על הטורפים האפורים ועל טפם. הציידים עם הכלבים עושים כאן קיט: דגלים ושלג - האדום והלבן... אך אני מהיפנוזה יצאתי: לי יותר חשובים החים! מאחור לזנבי עוד שמעתי, איך צרחו אנשים מופתעים! כל גידיי הם חצים שבקשת אך היום לא דומה לאתמול: אם לומר בצורה מפורשת: אני חי וחופשי - זה הכל! עונת הציד, רבותי! ענת הציד על הטורפים האפורים ועל טפם. הציידים עם הכלבים עושים כאן קיט: דגלים ושלג - האדום והלבן...
© זאב גייזל. תרגום, 2004
© זאב גייזל. ביצוע, 2011