סוס אני - אשר צועד אחרת על הבוץ, על טל, על אבנים בין מומחים הליכתי מוכרת כשונה מזו של אחרים
הפצעים כיסו אותי מזמן: בוערות רגליי, נשׂרט הגב... כמו כולם אני לרוץ מוכן - רק תורידו רסן ואוכָּף!        
        המרוץ! קהל כבר משתגע העיניים נעוצות רק בי: מהמרים עלי, אני יודע - לא על איזה שמוק שעל גבי! הוא ממש בטוח שנחוץ מדרבן אותי בחשק רב עם כולם אני מוכן לרוץ - רק תורידו רסן ואוכף!
               
אך היום את הפרש אפתיע ואמחק את זכר הדרבון הוא לא יקבל את הגביע - כי אני אגיע אחרון פעמון! והפרש קופץ עם חיוך מרוח על פניו כמה שלרוץ אני חפץ - רק תורידו רסן ואוכף! אבל מה זה? רגע, מה קורה לי? מה דוחף אותי למרות הכל? משהו יותר חזק ממני: לא להיות ראשון איני יכול! מה נותר לי? פתרון מושלם: בסיבוב לזרוק אותו מגב ולרוץ - כאילו עם כולם, באוכף ורסן - בלעדיו! אל תגידו לי שסתם ברחתי מההוא שמקרטע שם פעם ראשונה אני ניצחתי את עצמי, אותו ואת כולם!
© זאב גייזל. תרגום, 2003
© זאב גייזל. ביצוע, 2018