אם חבר נעשה אחר - לא חבר, לא אויב בלב, ואתה לא יודע כבר: מה לחשוב, מה לומר - אז תלכו להרים גבוהים, שיבוא לפסגה אתך - באוויר הררי נקי תגלה מי הוא מי: אם הלך הוא, אך נאנח, רק למטה השפיל מבט, על הקרח ירד - מיד הוא נבהל ורעד - אז עליך לומר: הוא זר! ונקשרת אליו לשווא - כי אותו לא רוצים הרים, ועליו לא שרים! ואם הוא לא יבב מכאב, כן שמח, לא שמח - הלך! כשתחתיך הצוק החליק - הוא בחבל החזיק, אם אחריך צעד ישר, אם עמד על ההר ושר, אז תדע כי לתווך ארוך רק עליו יש לסמוך...
© זאב גייזל. תרגום, 2003
© זאב גייזל. ביצוע, 2011