מכה, מכה, ושוב מכה, ועוד מתח מכות בוריס בוטקייב לא חיכה - הכניס בי אפרקוט הנה נסגרתי בפינה, הצלחתי לעזוב מכה! אני על הרצפה ולא מרגיש בטוב חשב לו בוטקייב, שובר הצלעות: יפים החיים, ויופי - לחיות עד עשר השופט סופר - כמו בשיעור חשבון אני קופץ ורץ מהר ברגע אחרון אל תאמינו שלסוף אני שומר כוחות: למדתי בבית ספר טוב - שם לא הלכו מכות חשב לו בוטקייב, מוחץ לסתות: יפים החיים, ויופי - לחיות! שם, ביציע, צועקים: תכניס לו, לפחדן! אני נצמד לחבלים - יותר רגוע כאן אבל בוטקייב לא חושב, משיג אותי מיד. אמרתי לו: אתה עייף, אולי תנוח קצת? אך הוא לא הקשיב, רק נשם עמוקות: יפים החיים, ויופי - לחיות ממשיך בוטקייב להכות... האם הוא לא הפנים שהאגרוף - זה לא קטטות, זה ספורט של אמיצים בפעם מאה ואחת היכה הוא - ונפל והשופט הרים לי יד בה לא הכיתי כלל בוטקייב שכב וחשב שאמנם יפים החיים - אבל לא לכולם...
© זאב גייזל. תרגום, 2004
© ולדימיר לייקין. ביצוע, 2006