איזה בית שם, לרוחות ערוך? מסביב - דומם, מבפנים - חשוך, שערו ניצב לפסי ברזל, כל חלונותיו אל בתרון אפל? רק הסרתי רתמה - מרגליים נופל. "יש כאן מישהו חי? שיצא לעזור!" אף אחד - רק בפתח נצנץ איזה צל והצר סיבובים הרחם השחור. כשאני נכנס - איזה פחד כאן! כל מבט - פנס על אויב העם. מחמיצים פנים לאורחים זרים, אף לאיקונין - הפנים - עיוורים! והתחילה שיחה - מוזרה ותמוהה, מי עינה מיתרים, מי ילל שיר עגום, ואחד שנראה כמו גנב משוגע הוא הראה לי סכין - חד, חלוד ועקום. "מי ייתן תשובה שאני אבין - למה אור כבה והכל מצחין? האוויר נשפך, חנק בראות... או שכבר נשכח אין יאה לחיות? כאן הדלת פתוחה - והנפש סתומה מי כאן בעל הבית? מי ימזוג לי כוסית?" "אם חזרת" - עונים - "אל תרים מהומה: השכחת כי ככה חיינו תמיד? עשבים אוכלים, לועסים חמציץ - ככה מתמגלים, כך הלב החמיץ, השתכר הדם, מהגוף נפלט - והבית גם מתפרק אט אט..." "אני נס על נפשי בכל דלת נוקש: מה השביל שמוביל אל הארץ הזאת, אל הבית אותו אנוכי מבקש שמלא בשירים, בשמחה, באורות?" "לא שמענו עוד על כזה דבר בלי מאור לחיות התרגלנו כבר. כל מה שזוכרים - פיח מלחש, איקונים שחורים, ועשן בלי אש." אז ברחתי אני, אז הרגשתי: דיי! - מהבית שבו איקונין מבאישים למקום שיובילו סוסיי ועיניי - את חיי בני אנוש שם חיים אנשים! זִכְרוֹנוֹת טְרִיִים - אֵיְך הַזְּמָן חָלַף! בִּי שִׂיחְקוּ הָחָיִים מִשְֹחֲקֵי מִרְדָף... הַכֵּיוָון שֵאֲנִי בַּיָמִים וַלֵילוֹת שַרְתִי שִיר צוֹעֲנִי עַל עֵיַניִים שְחוֹרוֹת?
© זאב גייזל. תרגום, ?