אין מה לפשפש - כמו שאז, כמו שאז: אם אתה עיקש - לפנס, לפנס! אם אתה רמאי - יש בכלא מקום! אם חכם מדי - לגרדום, לגרדום! כבר חשבתי: לנצח עזבתי את רשת מחנות הכפייה אך נתקעתי בעיר אביכה מטושטשת אין בה נפש חיה רק המון צועדים בלי מדוע ולמה, אדישים ועיוורים לא תמצא הבעה - של חיבה או של זעם - בפנים השחורים אין מה לפשפש - כמו שאז, כמו שאז: אם אתה עיקש - לפנס, לפנס! אם אתה רמאי - יש בכלא מקום! אם חכם מדי - לגרדום, לגרדום! אז מדוע על מר גורלי התאוננתי? לחינם, לחינם! ומדוע בתוך מחנות כה חלמתי - איך לברוח משם? רק המון צועדים בלי מדוע ולמה, אדישים ועיוורים לא תמצא הבעה - של חיבה או של זעם - בפנים השחורים
© זאב גייזל. תרגום, ?