איפה הן שבע עשרה שנותיך? בבולשוי קרטניי. איפה הן שבע עשרה הצרות שלך? בבולשוי קרטניי. איפה הוא האקדח השחור שלך? בבולשוי קרטניי. אך איפה אינך נמצא היום? בבולשוי קרטניי. האם זוכר אתה, חבר, את זה הבית? לא, לא, אינך יכול לשכוח. אומר רק זאת - הפסיד חצי עולם, אדם שלא ביקר כאן מעולם. ועוד איך! הרי כל שבע עשרה שנותיך - בבולשוי קרטניי. וכל שבע עשרה צרותיך? בבולשוי קרטניי. היכן בוער האור בחשכה? בבולשוי קרטניי. והיכן יותר אינך נמצא? בבולשוי קרטניי. נתנו לרחוב עתה שם חדש, קשה להאמין - הכל שונה עכשיו, ובכל זאת, אף אם מסתובב אתה אי-שם תרצה או לא תרצה, אך זה קרטניי גם. ועד איך! איפה הן שבע עשרה שנותיך? בבולשוי קרטניי. איפה הן שבע עשרה הצרות שלך? בבולשוי קרטניי. איפה הוא האקדח השחור שלך? בבולשוי קרטניי. אך איפה אינך נמצא היום? בבולשוי קרטניי.
© רינה גורדון. תרגום, 1990
(ממחזה "ולדימיר ויסוצקי")