אז מה, אם קצת קשה עם האישה! אז מח, אם גם ראשי כבד עלי! אז מה אם שדדו אותי לפני שעה, תגיד תודה שעוד נשארת חי! מה כבר קרה - חלית בסארקומה? מה כבר קרה - התחלת שוב לשתות? מה כבר קרה - גורשת מהבית? תגיד תודה שעוד נשארת חי!
       
        נו, טוב, אז אמש בשלולית ישנתי, נו, טוב, מכות חטפתי על פניי, נו, טוב, אז אחר כך על אלונקה נסחבת. תגיד תודה שעוד נשארת חי!
       
        כן, באמת, מי שרוצה, תמיד מגשים! כן, באמת, אני אשם, החוב עלי! כן, באמת, אולם דבר אחד אותי מטריד: למי אומר תודה על כי עודני חי?
       
© רינה גורדון. תרגום, 1990
(ממחזה "ולדימיר ויסוצקי")