גבה-קומה, מחוטב בחיים, לא חושש ממיה או קליע, למסגרת "סטנדרט" לא נכנס. אך מאז לי "מנוח" קוראים - כפפוני כדי להכניע - ו-"אכילס" דפקו בבסיס. לא אצא מבשרי עשוי שחם, לא אוכל לחלץ מפסלי את עקב הגיבור. בית-חזה מברזל על השלד, טיט ממית האוטם את לבי - מותירים רק עווית במסתור. התנשאתי כבר במבט, - לך תמדוד קומתי! לא ידעתי על המשפט אחרי מותי! אך הוכנסתי עכשיו למסגרת - התערבו, והדביקו, שדרתי שהיתה מעוקמת - הם יישרו והרחיקו. כשלפתע פתאום נפטרתי - משפחתי הזריזה נחפזה מסכה מצלמי להוציא. מי חשב על כך, זאת לא ידעתי, רק מגבס לגמרי סולקה - אסייתיות שבדמותי.             כשהייתי עוד חי - לא נתתי לטורפים - פתחון-פה. ממדידה מעולם לא פחדתי - חששו מפני - זהו זה. אך שעה שעשו את הצלם, במקלחת הקרבן עם סרגל בא, הגולם, ומדד בלי כל פחד. כעבור כשנה אחרי כן, לעטרת ראשי שתוקן - נבנתה אנדרטה לתפארת - המונים נאספו לפרגן, ובטקס פתיחה שאורגן את שירי הם זימרו מקלטת. הדממה מעלי נתבקעה, מגברי-קול הזרימו צלילים, מגגות סינוורו האורות, ויאוש, וקולי שנקרע, בעזרת אמצעים חדישים לפלצט נהפך - די נאות. דום קפאתי מוסתר בכיסוי - על כולם שם להיות. וצרחתי סריס וכפוי באזני הבריות. הוסרו תכריכי. כה עייפתי! לך, תמדוד קומתי! האם ככה - תרצו אותי אחרי מותי?                        
               
© רינה גורדון. תרגום, 1990
(ממחזה "ולדימיר ויסוצקי")