שב ומפציע בטן דולפינית מדחף. ירי מפתיע גדוד מאחורה חוטף. אין ולו קומץ מלאי לסוללת-טילים. תן גז באומץ בפיתולים. סער מפרש חתך לי! סלח לי, סלח לי, סלח לי... לא בכל דרך באה סיירת זרה. רעד בברך זה לא דבר נורא. שער בזעם שמא חורק שמא נוהם: "מי שם הפעם? לכו לכם!" סער מפרש חתך לי! סלח לי, סלח לי, סלח לי... נחת ורוגע למזמרים בלב. גם אם תיסוג לה ארץ לים סוחף, גם אם יבשת לכל אורכה תבער, אין לי כל קשר לדבר. סער מפרש חתך לי! סלח לי, סלח לי, סלח לי...
© ויקטור מרקוביץ. תרגום, 2007