הרקיע מטיל את מימיו על ראשינו הבץ לא מותיר אף שביב מעבר לעזאזל המבול, זוהי חנגת הציד מהיום - זו עונת חזירי הבר! תופפו בדליים והוליכו הטרף ממצחם סחטו את אגלי הזעה לא העיפו מבט על זהב השלכת התמסרו לפתוי שבהד יריה לא חשוב שאגה זו, או בכי חלוש כי רוחו של טורף לעולם לא תשקט כאן שחק המזל למספר שלוש - שלישיה פערה את ניבי הלעות חזירים לא הטרידו עצמם בתמיהה על מהות שוביהם, שגזרו את דינם נסו הם על נפשם, מהדי המלה והגיעו אל שקט נפשי - אל מותם                 לא חשוב שאגה זו, או בכי חלוש כי רוחו של טורף לעולם לא תשקט כאן שחק המזל למספר שלוש - שלישיה פערה את ניבי הלעות שעטו המיתות מקני הרובים לא הבחינו במי בחרו כקרבן וכאלו תופף במאות התפים חיל חלוץ של צופים צועדים לתמם המלה. סעודת שמורים נפתחה לקומיסר בשלחן - הבקבוק מתמנה רק זחל הקרבן. החיה הפצועה והביט מהפנט בחלל הקנה לא חשוב שאגה זו, או בכי חלוש כי רוחו של טורף לעולם לא תשקט כאן שחק המזל למספר שלוש - שלישיה פערה את ניבי הלעות הוא אהב את הציד, הוא לא התכחש מול טרפו ההופך לבשר מעשן התודה: געגוע לכד את נפשי - אל האש אל חזית ואל מות, אל עמוד העשן זה כאלו פתאום אנו שוב חילים שוב פנים מול פנים, שוב בקרב המגע את לבנו נסעד, האכול געגועים לוחמים ששרדו בחזית רחוקה.... לא חשוב שאגה זו, או בכי חלוש כי רוחו של טורף לעולם לא תשקט כאן שחק המזל למספר שלוש - שלישיה פערה את ניבי הלעות
© בוריס זיידמן. תרגום, 2011