נחו קצת אניות וחוזרות הן לשוט, ולמרות סערות, הן מוצאות את הדרך. גם שנה לא תחלוף ואופיע פשוט כדי לצאת חזרה, כדי לצאת לשנה, שוב בערך. כן, כולם יחזרו חוץ מחברה טובים. חוץ מכל הנשים שלנצח אהבתי. כן, יחזור כל אחד פרט לזה שזקוקים. לא אסמוך על דבר, לא אסמוך על דבר, בעצמי לא בטחתי. אך, אני מאמין בזמנים אחרים, כשעשן השרפות יתפזר עם הרוח. כן, אחזור בוודאי, שוב עתיר חברים. ואשיר את שירי, ואשיר את שירי עוד שנה, זה בטוח.
© גנדי גונטר. תרגום, ?